CategoriesBlog

TKDK Makine Ekipman Listesi

TKDK Makine Ekipman Listesi

Bir ülkenin ekonomik olarak kalkınması için üretim olanaklarının fazla olması oldukça önemlidir. Tarım ve kırsal kalkınma sayesinde yerli üretim desteklenebilir. Bununla birlikte istihdam olanakları da artar. Bu açıdan ülkemizin ekonomisinin ilerlemesi için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) önemli adımlar atmaktadır.

Bu önemli adımlar doğrultusunda öncelikli olarak kırmızı et, yumurta ve süt üreten firmalara destek vermektedir. Bunun dışında kurumun destek ve hibe verdiği sektörler arasında kırsal turizm, arıcılık, bitkisel ürünler ve bitkisel üretim de yer almaktadır. TKDK Makine Ekipman Listesi hazırlıkları ile de tarımsal işletmeler bünyelerine uygun ekipmanlar için başvuruda bulunabilmektedir.

TKDK aynı zamanda Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı olarak adlandırılan IPARD’ı uygulayacak olan kurumdur. Bu açıdan IPARD destekleri ülkelerin tarım ve hayvancılık alanında kalkınması için büyük önem taşır. Bu sektörde yapılan uygulama ve üretimlerin Avrupa standartlarına getirilmesini sağlar. Diğer bir önemi de kırsal bölgeler ve şehirler arasındaki gelişmişlik düzeyinden kaynaklanan farkların ortadan kaldırılmasını sağlamada büyük rol oynamasıdır.

TKDK Makine Parkları Nedir?

Makine parkları, yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımları içermektedir. Makine parkları için faaliyet kapsamındaki yatırımların kırsal alanda olması gerekmektedir. Destek talep edilen tüm inşaat işleri ve TKDK Makine Ekipman Listesi, başvuru yapan üretici örgütünün faaliyet alanlarıyla ilgili olmalıdır.

TKDK Desteği ile Sunulan Tarım Ekipmanları

TKDK ve IPARD sayesinde daha teknolojik araçlar elde ederek modern bir tesis kurma yolunda ilerlemek mümkündür. Makine ve ekipman alımı ile ilgili şu şekilde bir sınıflama görebilirsiniz:

  • Bitki üretimi için bahçe ve tarla ekipmanı alımı
  • Bitki üretimine yönelik ekipman, makine (hasat makinesi, gübreleme makinesi, pulluklar, vb.) ve hasat sonrası materyallerin (ön soğutma ekipmanı, kasalar, bidonlar, vb.) alımı
  • Ürünlerin üretimi, depolanması/havalandırılması, kurutulması, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik bilgisayarlar, özel yazılım ve özel teknolojik ekipman da dahil olmak üzere makine ve ekipman alımı, gıda kurutma yöntemleri arasında tercih edilen makine ve ekipmanlar
  • Seralar için gerekli makine ve ekipman alımı (kısa ömürlü plastik dışında, yalnızca cam, uzun ömürlü plastik veya diğer materyallerden yapılmış seralar)
  • Işıklandırma, sulama, ısıtma/iklimlendirme, havalandırma, ilaçlama, gübreleme sistemleri için gerekli bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipman da dahil makine ve ekipman alımı
  • Öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı
  • BT ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipman alımı
  • Laboratuar ekipmanı
  • Promosyon ve pazarlama için ekipman

Siz de TKDK IPARD programı kapsamında yer alan illerde faaliyet yürütüyorsanız devlet destekli tarım makineleri ve ekipmanları alma hakkı kazanabilirsiniz. İşte TKDK desteği ile sunulan bazı tarım ekipmanlarını sıralıyoruz:

Traktör

IPARD programı destekleri kapsamında traktör desteği tarımda kırsal kalkınma için oldukça önemlidir. Devlet destekli traktör hibe desteği sayesinde çiftçiler traktörlerini yenileme imkanına sahip olabilirler.

Devlet, alınacak traktörün belli bir kısmına hibe desteği sunar. Bu şekilde traktör almak ya da yenilemek isteyen çiftçiler Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gidebilir veya internetten şahsen başvurabilir. TKDK Makine Ekipman Listesi içinde yer alan traktör için başvuru öncesi gerekli şartları taşıyıp taşımadığınızı araştırmak faydalı olacaktır.

Traktör Ön veya Arka Yükleyici

Traktör ön ve arka yükleyici ile zemin seviyesinde bulunan bir malzemeyi taşımak ve damperli kamyona ya da açık bir hendek kazısına bırakmak mümkündür. Bu nedenle TKDK Makine Ekipman Listesi makineleri arasında yükleyiciler tarım faaliyetleri için oldukça önemlidir.

Freeze Dry Makinesi

Freeze Dry teknolojisi günümüzde en sağlıklı ve teknolojik gıda saklama yöntemlerinden biridir. Dondurulan besinin içerisindeki su düşük sıcaklık ve basınç ile süblimleştirilerek kurutulur. Dondurarak kurutma makinesi ile birçok gıdanın raf ömrü uzar. Besin değeri, renk ve tat kaybı olmadan saklanması sağlanabilir.

Ürün kaybının yaşanmasını önleyerek ekonomik olarak avantaj sağlar. Bu nedenle, tarım faaliyetlerini yürüten ve TKDK Makine Ekipman Listesi hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin freeze dry makinesi için başvuru yapması mümkündür.

Liyolife freeze dry makineleri içinde özel bir yazılım bulunur. Böylece, gıdaların dondurarak kurutma sürecindeki tüm aşamalar otomatik bir şekilde gerçekleştirilir. Besinleri sağlıklı ve lezzetli bir şekilde saklamak, soğuk zincir uygulamasını sürdürmek oldukça pratik hale gelir. TKDK Makine Ekipman Listesi için ihtiyacınız olan makineleri temin etmek için sitemizden ürünlerimizi ve ürün özelliklerini inceleyerek değerlendirebilirsiniz.

Balya Makinesi

Ot, sap ya da saman, yem gibi malzemelerin paketlenmesi işi balyalama olarak tanımlanır. Balya makineleri ise yemlerin, anızların ya da bu gibi malzemelerin dağınık halde alınıp sıkıştırılmasını sağlayan ve balya haline getiren makinelerdir. Bu nedenle, tarım faaliyetleri içerisinde sık kullanıldığını görebilirsiniz. Eğer TKDK ve IPARD kapsamında TKDK Makine Ekipman Listesi arasında balya makinesi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Ot/Çayır Biçme Makinesi

Ot ve çayır biçme makineleri hareketini traktör kuyruk milinden alır. Tambur üzerinde bulunan bıçaklar serbest salınımlı özelliktedir. Bu bıçaklarla yeşil yem bitkileri sayılabilen ot, çayır ve bitkileri biçer. Ot/çayır biçme makinelerinin en büyük avantajı otların bozulmadan biçilmesini sağlamasıdır. Bununla birlikte, zaman ve bütçe tasarrufu ile tarım faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan TKDK Makine Ekipman Listesi içinde başvuru için de düşünülmektedir.

Römork

Motorlu araçların arkasına takılan ve yük taşımaya yarayan araçlar römork olarak tanımlanır. Bu araçlar tekerlekli ve motorsuzdur. Ağır vasıtalar arasında sayılan tır, kamyon ve traktör gibi araçlarla kullanılabilir. Bu nedenle, tarım faaliyetlerinin sürdürüldüğü yerlerde kullanılan önemli bir araçtır. TKDK Makine Ekipman Listesi kapsamında yer alır.

Yem Ezme Makinesi

Bazı bitkiler insanların tüketmesi için uygun değildir. Bu açıdan hayvanlar için uygun hale getirilebilir. Yem ezme makineleri nemli ya da kuru halde bulunan ve hayvan yemi olarak kullanılabilecek bitkilerin parçalanmasını sağlar. TKDK devlet desteği kapsamındaki bölgelerde faaliyet sürdürüyorsanız TKDK Makine Ekipman Listesi içinde yem ezme makinesi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Ot Silaj Makinesi

Silaj, ot depolamak için en ekonomik yöntemlerden biridir. Tarlanın vaktinde boşaltılmasını kolaylaştırır. Silaj makinesi ile silaj için hazırlanan yeşil yemler toplanarak kıyılır ve biçilmemiş bitkiler biçilir. Daha sonra parçalayarak ve üfleyerek bir araca taşır. Kendi yürüyen ya da traktörle kullanılan modelleri tarım faaliyetlerinde zaman kazandıran, depolama alanı açısından tasarruf sağlayan bir makinedir.

Mısır Silaj Makinesi

Tarım faaliyetleri için oldukça önemli olan mısır silaj makineleri de traktör arkasında çalışan makineler arasında yer alır. TKDK Makine Ekipman Listesi arasında hibe desteği alınabilen mısır silaj makinelerinde verim alınabilmesi için mısır silaj makinesi bıçakları büyük önem taşır.

Hasat Makinesi

Hasat makineleri, tarım faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda çok önemlidir. Bu makinelerin işlevi olgunlaşan kültür bitkilerinde, meyve, yaprak, sap gibi kısımların tarla veya bahçeden koparılmasında ortaya çıkar. Bitkilerin kesilmesi, topraktan çıkarılması, temizlenmesi ve taşınması işlemlerini yapan makineler hasat makineleri olarak adlandırılır. Tarım alanları için sunulan TKDK Makine Ekipman Listesi içinde hasat makinesi de hibe desteği başvurusunda öncelikli makineler arasındadır.

Gelişen teknoloji ile beraber tarım ve kırsal kalkınma projeleri modern tarım üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda zamandan tasarruf etmek ve verimli ürün elde etmek kolaylaşmaktadır. Özellikle devlet desteği sağlayan TKDK ve IPARD gibi programları çiftçinin ve ülke ekonomisinin yararına birçok imkan sağlamaktadır. Bu destekten yararlanırken Liyolife markamızın sunduğu Freeze Dry teknolojisi ve ürünlerinden faydalanabilir, yerel üretimde maksimum verim sağlayabilirsiniz.

Önceki yazımıza https://liyolife.com/tr/enerji-tuketimi-ve-dondurarak-kurutma/ linkinden ulaşabilirsiniz.