CategoriesBlog

Kırsal Kalkınma Destekleri

Kırsal Kalkınma Destekleri

Bir ülke nüfusunun refah bir şekilde yaşayabilmesi için önemli faktörlerden biri, tüm kaynakların verimli kullanılmasıdır. Bu açıdan ülke ekonomisinin kalkınmasında üretim faaliyetlerinin rolü oldukça büyüktür.

Kalkınma kapsamında teknolojik gelişmeler, eğitimde ilerleme, sanayileşme üzerinde yoğunlaşıldığı gibi kırsal alanda tarımsal verimliliğin artırılması da esastır. Ayrıca kalkınma bir anlamda nüfusun daha fazla gelir elde etmesi ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi için yeni ve modern tekniklerin de kullanılmasını gerektirebilir. İşte bu amaçla ortaya çıkan projeler kırsal bölgelerin kalkınması, üretime dahil olması ve yeni istihdam olanaklarının ortaya çıkması açısından çok değerlidir.

Ülkemizde yürütülen kırsal kalkınma destekleri de bu amacı taşır. IPARD gibi projelerin kırsal bölgelerin gelişmesinde katkısı çok büyüktür. Biz de başvuruların başlaması ile beraber merak eden ve faydalanmak isteyen üreticiler için kırsal kalkınma destekleri konusunu ele alıyoruz.

Kırsal Kalkınma Destek Programları ve Türleri

Kırsal kalkınma çalışmaları, kırsal kalkınma projesi ya da projeleri olarak uygulanır. Uygulamaları yürüten birimler devletin kendi kurumları olabilir. Bununla birlikte kamu niteliği bulunmayan gönüllü kurumlar da faaliyet gösterebilir.

Uygulanacak projelerde hedef, kırsal yerlerde yaşanan sorunlara çözüm getirmektir. Özetle, Kırsal Kalkınma Destek Programları, kırsal bölgeleri kalkındırmayı hedefleyen destek programlarıdır. Kırsal bölgenin kalkındırılması, tanınırlığının artırılması, istihdam yaratılması, üretime katkıda bulunması Kırsal Kalkınma Destek Programları projelerinin kapsamında yer alır.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında en iyi programlardan biri de IPARD projesidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve benzeri politikaların gelişmesini amaçlayan destek programıdır.

Tarımsal faaliyetlerde bulunan tüm tüzel ve gerçek kişiler,

Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kaydolanlar, TKDK’nin verdiği enerji destek teşviklerinden yararlanabilirler. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu yenilenebilir enerji yatırımlarında bulunmayı amaçlayan tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma işletmelerine destek verir. Böylelikle kırsal çevre koşullarının iyileştirilmesi ve yaşama dahil edilmesi mümkün olur. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 3 önemli destek ön plana çıkar.

 • Çiftçiler için mazot, gübre, veterinerlik hizmetleri ve traktör yardımları yapılır. Ayrıca uygun olan kişilere sübvansiyonlu krediler de sunulur.
 • Badem, ceviz, arıcılık, seracılık, bitkisel ürünler, bununla birlikte su ürünleri alanında çeşitli özel hibe desteği sağlanır.
 • Kırsal kalkınma destekleri programı kapsamında pek çok faaliyet için çeşitli indirimlerin de sağlanması söz konusudur.

Tarımsal Üretime Yönelik Destekler

Çiftçiler, kendilerine geri ödemesiz verilen hibelerden yararlanabilir. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında veterinerlik, traktör, gübre ve mazot gibi yardımlar hâlihazırda çiftçilikle uğraşan yurttaşlara verilir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteklerine uygun tarımsal sektörler aşağıdaki gibidir:

 • Et, süt ve yumurta üreticisi olan tesisler
 • Balıkçılık faaliyetinde bulunanlar
 • Sebze meyve işleyen ve aynı zamanda pazarlayan işletmeler
 • Süt ve süt ürünlerini işleyen, bu ürünleri pazarlayan işletmeler
 • Arıcılık faaliyeti yürütenler
 • Su ürünleri yetiştiricileri
 • Kırsal turizm işletmeciliği yapanlar
 • Katma değerli yöresel ürünler ve zanaatlar üzerinde çalışanlar
 • Bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesine yönelik faaliyet gösterenler
 • Makine parkı işletmeleri

TKDK desteğine uygun tarımsal sektörlerinin yanı sıra bazı ekipmanlar da bu destek kapsamındadır. Traktör, balya makinesi, ot çayır biçme makinesi, yeme ezme makinesi ve freeze dryer makinesi TKDK makine ekipman listesi kapsamında yer alır.

Özellikle tarım faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında üretilen gıdanın saklanması ve pazarlanmasında freeze dry makineleri çok önemlidir. Kurutarak dondurma makinesi olarak kullanılan bu makineler sayesinde gıdalar renk ve tat kaybetmeden uzun yıllar raf ömrünü koruyabilir. Bu da tarımsal kalkınma ve ülke ekonomisi için oldukça önemli bir teknoloji olduğunu gösterir.

Kırsal Turizm ve Yerel Kalkınma Projeleri

Kırsal kalkınma kapsamında kırsal nüfusun hayat şartlarının iyileştirilmesi esastır. Bununla birlikte kırsalla kent arasındaki gelişmişlik düzeyi farklarını azaltmak, çevresel ve kültürel değerleri korumak, doğal kaynakları gözeterek faaliyette bulunmak amaçlanır.

Kırsal kalkınmada tarımsal çözümlerle beraber istihdamın artırılması ve göç sorunun çözülmesi önem verilen konular arasındadır. Bu açıdan alternatif faaliyetlerden biri olarak turizm dikkat çeker.

Kırsal alanda uygulanan turizm faaliyetlerinin kırsal kalkınmadaki rolü böylece ortaya çıkar. Kırsal kalkınmada doğal kaynakların korunması, sürdürülebilirliğin sağlanarak gelecek nesillere aktarılması açısından her öneri ve destek gelişmeye açık olarak değerlendirilmelidir.

Dünya Turizm Örgütü kırsal turizmi tanımlarken şunu vurgular. Kırsal turizm yalnızca tarımsal veya çiftlik turizmi üzerine yoğunlaşamaz. Kırsal alandaki tüm turizm faaliyetlerini kapsar. Kırsal tabanlı tatiller kapsamında bu faaliyetler neler olabilir, sıralayalım: Yürüyüş, tırmanış, macera tatilleri, kano-rafting, çim kayağı, kar yürüyüşü, kuş gözlemciliği ve fotoğraf çekme gibi doğa çalışmaları olabilir.

Ayrıca avcılık, bisiklet turları, at binme, kırsal miras, kır manzarası izleme, küçük köy/kasaba turları, kırsal alan gerektiren dinlenme amaçlı tatilleri, küçük ölçekli konferanslar, kırsal festivaller, nehir ve göl balıkçılığı, birçok doğa sporu yine kırsal turizm faaliyetleri kapsamında yürütülebilir. Bu nedenle kırsal kalkınma destekleri projeleri kırsal turizm ve yerel kalkınma projeleri açısından oldukça etkilidir.

Eğitim ve İstihdam Odaklı Kırsal Kalkınma Projeleri

Türkiye’de bölgeler arasında gelişmişlik düzeyi farklılıkları dikkat çeker. Göçlerle şekillenen hızlı ve çarpık kentleşmeyi besleyen bazı unsurlar bulunur. Bunlardan en önemlisi kırsal alanlarda yaşanan kalkınma problemleridir.

Ulusal refahın ülke genelinde dengeli olması için kırsal kalkınma destekleri gerekir. Kırsal kalkınma söz konusu olduğunda yerel üretim destek alırken gerekli eğitim de sağlanmalıdır. Projeler eğitim ve istihdam odaklı olmalıdır. Bununla beraber insan kaynaklarının güçlendirilmesi, çiftçinin eğitimi, gıda zinciri oluşturma ve pazarla buluşma, yeni üretim teknik ve teknolojilerine aşina olma bu projelerin odak noktası olmalıdır.

Kırsal Kalkınma Desteklerinden Nasıl Faydalanılabilir?

Tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyenler için merak edilen konulardan biri de kırsal kalkınma desteklerinden nasıl faydalanılacağıdır. Faydası olacağını düşünerek yararlanma şartları ve sürecin nasıl ilerleyeceği hakkındaki önemli bilgileri derledik.

Kırsal kalkınma destekleri başvurusu için öncelikle çiftçi kayıt sistemi ya da Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine dahil olunması gerekir. Hibe şansı yüksek olan kesim olarak ihracata yönelik yatırım yapanlar, üretici örgütleri, kadın girişimciler, genç çiftçi ve genç girişimciler sıralanabilir.

Başvuru sürecindeyse uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun bir hibe projesi hazırlanmalıdır. Eğer bu konuda yeterli tecrübeniz yoksa bu konuda hizmet veren bir uzmandan yardım almak da bir alternatif olabilir.

Hazırlanan projeyle ilk olarak elektronik ortamda Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesi üzerinden başvuru yapılır. Daha sonra girişi yapılan başvuru dosyası ve ekleri yatırımın yapılacağı ilin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilir. Dosya teslimatı için ek olarak 5 gün süre bulunur.

Kırsal Kalkınma Desteklerinin Önemi ve Geleceği

Türkiye’de kırsal kalkınma destekleri ülke ekonomisi ve geleceği için çok önemlidir. Çünkü kırsal alanda yaşanan gelir yetersizliği insanların zorunlu olarak kente göç etmesine neden olur. IPARD programı destekleri gibi projeler Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin geleceği için etkili projelerdir.

Siz de faaliyetleriniz doğrultusunda hibe başvurusu bulunmadan önce ihtiyaç duyduğunuz ekipmanları belirleyebilirsiniz. Böylelikle kırsal kalkınma destekleri için gerekli hazırlıkları yapabilirsiniz. Liyolife freeze dry teknolojisini kullanan ürünlerimiz sayesinde yerel üretimde daha güçlü ve verimli bir şekilde yer alabilirsiniz.

Önceki yazımıza https://liyolife.com/tr/liyofilizasyon-surecinde-yapilan-hatalar/ linkinden ulaşabilirsiniz.