CategoriesBlog

Tarım Destekleri Nedir, Tarım Desteği Nasıl Alınır?

Tarım Destekleri Nedir, Tarım Desteği Nasıl Alınır?

Tarımın desteklenmesi, tüm dünya ülkeleri için güncel bir konu olarak değerlendirilir. Öyle ki bu sektör, ülke nüfusunun beslenmesi ve kalkınması için çok önemlidir. Küresel salgın gibi ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde bunun önemi daha çok anlaşılmaktadır.

Bir ülke için her dönemde tarım sektörünün desteklenmesi birçok açıdan fayda sağlar. Örneğin tarımsal kalkınma sayesinde milli gelir artarken istihdam gelişir. İhracata doğrudan ya da direkt olarak katkıda bulunulur. Bu gibi nedenlerden dolayı tarım, ülke ekonomisi için en önemli geçim kaynaklarından biridir. Türkiye de verimli topraklara sahip bir ülke olduğu için ülkemizde uygulanan tarım politikaları büyük önem taşır.

Tarım Destekleri Türleri 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye’de kırsal kalkınmaya yönelik programların uygulanması için bu faaliyetleri yürütenlere destek sağlar. Bu sebeple tarım destekleri, koşulları, teknolojik gelişmeler ve tarımsal kalkınma hakkında bilgi edinmek önemlidir. Peki, tarım destek türleri nelerdir?

Tarım, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerde destekleyici politikalarla korunan sektörlerin başında gelmektedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de uygulanan bu politikaların; üretici gelir ve refah seviyesini artırma, fiyat istikrarı sağlama, kırsal kalkınma, ucuz gıda temini ile tüketici refahını artırma, kendi kendine yeterlilik sağlama ve döviz tasarrufu oluşturma gibi çeşitli amaçları vardır.

Tarım destekleri türleri arasında çiftçi destekleri önemli yer tutar. Siz de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) kapsamında sunulan tarım hibe desteği gibi destek türlerini inceleyebilir, avantajlarını kolayca değerlendirebilirsiniz.

Kredi Desteği 

Tarım destekleri kapsamında sunulan kredi desteği, çiftçilere özel olarak sunulan bir kredi türüdür. Faiz oranları, banka ihtiyaç kredilerine göre daha düşüktür. Amacı ise çiftçinin, sektörün ve ülke ekonomisinin çıkarlarını korumaktır.

Kredi desteği, çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği destek türleri arasındadır. Öyle ki hasat dönemine kadar yaptıkları harcamaları bu kredi ile karşılayabilirler. Ayrıca gelirlerinin olmadığı dönemde tarım faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler. Bu nedenle kredi desteği koşulları ve başvuru süresi, çiftçiler tarafından özellikle takip edilmelidir.

Mazot ve Gübre Desteği

Üretim yılında çiftçi kayıt sistemine aday olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden yararlanabilir. Bu yardımın amacı, ülkemizdeki bitkisel üretimi artırmaktır. Verimli ve kaliteli üretimin yanı sıra sürdürülebilir tarım ve çevreye duyarlı faaliyetlere uygun tekniklerin geliştirilmesi de amaçlanır. Mazot ve gübre desteklerin başvurusuna dair kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak çiftçilere duyurulmaktadır.

Sulama Desteği

Bitkinin ihtiyaç duyduğu, ancak yağışlarla karşılanamayan suyun uygun zamanda bitkilere verilmesi için tarımda sulama büyük önem taşır. Modern sulama sistemlerine yönelik devletin verdiği tarım hibe destekleri, çiftçilerin faaliyetlerini sürdürmesi açısından büyük avantaj sağlar. Çünkü kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişme, aynı zamanda tarımsal alanda sulama sistemlerinin güçlendirilmesi ile mümkündür. İhtiyaca göre tarla içi damlama, yağmurlama sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama ya da akıllı sulama sistemleri, bakanlığın destek verdiği sistemler arasında sıralanabilir.

Yem ve Tohum Desteği

Faaliyetlerin sürdürülmesi için olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biri de yem ve tohumdur. Tarım destekleri dendiğinde çiftçiler için bu iki yardım büyük önem taşır. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kuru fasulye, mercimek gibi ürünlerin yanı sıra arıcılık için de destek verilmektedir.

Organik Tarım Desteği

Ülke nüfusunun artışı, gıdaya olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu nedenle üretim daha önemli hale gelmektedir. Özellikle organik ve iyi tarım uygulamaları, destek politikalarının kapsamı içindedir.

Türkiye’de organik tarım yapan çiftçilere verilen devlet destekleri şu şekilde sıralanabilir: Düşük faizli krediler, doğrudan gelir desteği, arazilerin korunmasına yönelik yardımlar ve toprak analizi yaptırılmasına ilişkin destekler.

Traktör Hibe Desteği

Traktör, küçük ve orta ölçekli faaliyetlerde bulunan çiftçilerin en önemli yardımcısıdır. Bu nedenle çiftçiler için verilen en önemli desteklerden biri, traktör hibe desteğidir. IPARD programı dahilinde bu destekten yararlanmak isteyen kişiler, gerekli koşulları sağladıktan sonra başvuru yapabilirler.

Tarımsal Üretim Destekleri Kimlere ve Ne Zaman Verilir?

Tarımsal kalkınma adına oldukça önemli olan bu destekler için başvuru koşullarını takip etmek gerekmektedir. Tarım destekleri, öncelikle 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişilere verilir. Başvurunun zamanı, Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden takip edilebilir.

Bununla birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt olma sürelerinin uzatılmasına yönelik bilgiler ve son başvuru tarihleri de online olarak kontrol edilebilir. Yem ve sulama yardımlarının yanı sıra mazot ve gübre desteği başvurusu da e-Devlet üzerinden de sürdürülebilir.

Tarımsal Destekleme Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Tarım faaliyetlerini sürdürenler, desteklerden yararlanmak için başvuru süreçlerini her zaman takip ederler. Özellikle faaliyetlerinizi uygun zamanda verimli bir şekilde sürdürebilmek için başvuru sürecinde hazırlıklı olmak gerekir. Bu sebeple sizler için tarım desteği başvuru koşullarını özetlemek faydalı olabilir. Peki tarım desteği nasıl alınır? İşte söz konusu şartlar:

  • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıt olmalısınız.
  • Mazot ve gübre desteği başvurusunda bulunacaksanız bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe vermelisiniz.
  • Başvuru dilekçesi, tarım il/ilçe müdürlüklerine teslim edilmelidir.
  • Gübre desteği için sahip olunması gereken dekar alan göz önünde bulundurulmalıdır.
  • 50 dekardan fazla arazisi olanlar toprak analizi yaptırmalıdır.
  • Ekilen ürünün coğrafi koşullara uygunluğu kontrol edilmelidir.

Bu şartları sağladığınızda siz de destek talebinde bulunabilirsiniz.

Tarım Destekleri ve Teknolojik Yenilikler

Gelişen teknolojiyle beraber tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi de gelişmiştir. Böylece verimli üretim için yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan makineler, modern sulama yöntemleri ya da modern tarımın gerektirdiği her durum, zaman ve maliyet açısından çiftçilere fayda sağlar.

Çiftçilerin emeğini korumak ve ekonomik kayıplarını önlemek için de gıda saklama yöntemleri ön plana çıkmaktadır. Bu yöntemler sayesinde ihracat oranı da artmaktadır. Bu noktada en sağlıklı ve dayanıklı gıda saklama yöntemlerinden biri olarak dondurarak kurutma (liyofilizasyon) öne çıkmaktadır. Bu çerçevede besin önce dondurulur, daha sonra düşük ısı ve basınçta süblimleştirilerek kurutulur. Kullanılan teknoloji ile gıdaların besin değeri kaybolmadan saklanabilir. Raf ömrünün uzaması ise ürünlerin saklanmasında ve ihracatında büyük rol oynamaktadır.

Tarım destekleri, gelişen teknoloji göz önünde bulundurularak devlet tarafından sunulmaktadır. Hibe destek kredileri ve makine desteği gibi yardımlar ile birlikte liyofilizasyon cihazları da tarım faaliyetlerini sürdürenler için büyük avantaj sağlamaktadır. Çünkü bu yöntemde birçok meyve veya sebze, sahip olduğu besin değerlerinde herhangi bir bozulma yaşanmadan saklanabilir ve kullanılabilir.

Tarım destekleri için başvuruda bulunmadan önce dondurarak kurutma yöntemine uygun cihazları Liyolife freeze dryer rehberliğinde inceleyebilirsiniz. Böylelikle mevsiminde toprağından aldığınız ürünleri dondurarak kurutabilir ve her mevsim kullanabilirsiniz.

Önceki yazımıza https://liyolife.com/tr/kirsal-kalkinma-destekleri/ linkinden ulaşabilirsiniz.