CategoriesBlog

IPARD ve IPARD Programı Destekleri Nelerdir?

IPARD

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik ilişkileri uzun yıllardır devam etmektedir. Müzakere edilen konular arasında tarım politikaları ve tarımsal kalkınmanın desteklenmesi de yer almaktadır. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı IPARD destekleri bu açıdan oldukça önemlidir. Çünkü tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi ülke ekonomisi için öncelik verilmesi gereken konulardır. 

Bu destek programı da kırsal bölgeleri kalkındırmak ve yeterli üretimi sağlamak için özel hibe desteğini de içeren politikalar arasındadır. IPARD açılımı merak edenler için Instrument for Pre-Accession Assistance Rural Development olarak paylaşabiliriz. Türkçe açılımı ise Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma olarak çevrilmektedir.

IPARD Nedir?

IPARD programının önemine değinmeden önce IPARD nedir, açıklamak faydalı olacaktır. Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla kurulmuştur. Kırsal Kalkınma Programı olarak planlanmıştır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanır ve hibelerden oluşur. Küçük işletmelere ve ilgili kişilere destekte bulunan bir programdır. 

Bu doğrultuda AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak TKDK‘nun misyonunu oluşturur. Kurum, AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkeler için öngörülen bütçeyi kullandırmaya yetkili ve AB tarafından akredite edilmiş ülkemizdeki tek kurumdur. 

TKDK IPARD programında makina ekipman alımlarının desteklenmesi, kırsal alanda belirlenen bazı tarımsal makina ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak harcamalar hibe olarak finansman yoluyla gerçekleştirilmektedir. IPARD destek programlarına başvurabilmek için bazı kriterler söz konusudur. 

Bununla birlikte başvuru yapılacak proje ile ilgili hazırlıkların tamamlanması oldukça önemlidir. Peki bu programının amacı nedir, öneminin daha iyi anlaşılması için özellikle paylaşıyoruz.

 • Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili kazanımların uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak 
 • Fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığı ile akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi desteklemek 
 • Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasını sağlamak 
 • Tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dâhil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak 
 • Çevrenin korunması, hayvan refahı gibi konularla ilgili AB standartları ile uyum sağlamak 
 • Kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmak ve bölgesel eşitsizlikleri azaltmak
 • Yeni iş olanakları için fırsat yaratmak, 
 • İstihdam sağlayarak kırsal alanda ekonomik faaliyeti yükseltmek ve kırsal nüfusun azalmasının önüne geçmek

IPARD Destek Programları

IPARD, yatırım projelerinde tarım sektörünün birçok alt kolu için hibe programları uygulamaktadır. Kırsal Kalkınma Hibeleri Desteklerin Kapsadığı Konular (tedbirler) nelerdir, şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Süt üreten tarımsal işletmeler 
 • Et üreten tarımsal işletmeler 
 • Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler 
 • Yumurta üreten tarımsal işletmeler 
 • Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 
 • Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 
 • Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması 
 • Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması 
 • Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi 
 • Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi 
 • Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri 
 • Kırsal turizm 
 • Yenilenebilir enerji yatırımları makine parkları
 • Su ürünleri yetiştiriciliği

IPARD destekleri arasında meyve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili soğuk hava depolarının yapılması da tedbirlerin kapsamı arasındadır. 

IPARD Destek Programlarına Uygunluk Koşulları

Türkiye’de bu destek programları 42 şehri kapsıyor. Üretim yapılacak, faaliyet gösterilecek alanın bu 42 şehirden biri olması gerekmektedir. Destekten faydalanmak isteyenler için en önemli soru, bundan kimler yararlanabilir, sorusudur. Gerçek ve tüzel kişiler IPARD programına başvurabilir ve yararlanabilir. 

Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması ve 65 yaşının üstünde olmaması gerekir. Tüzel kişiler için önemli bir kriter bulunur. %25’ten fazla kamu hissesi olanlar başvuru yapamaz. Bununla birlikte başvuru yapanlar yatırımlarını bitiminden sonra 5 yıl devam ettirmeleri gerekir.

IPARD destek programları kapsamında uygun harcamalar da belirlenmiştir. Buna göre devralma hariç taşınmaz malların yapım ve iyileştirilmesi buna dahildir. Yeni makine ve ekipman alımı, çiftlik faaliyetleri için yatırımlar, yenilenebilir enerji tesisi yatırımları, danışmanlık ve iş planı hazırlama masrafları da bu harcamalar arasındadır. 

IPARD destek programlarına başvurmak isteyenlerin Başvuru Çağrı İlanını takip etmesi gerekir. İlan çıktığında belirtilen başvuru süresi mutlaka dikkate alınmalıdır. Eğer başvuru planınız varsa ilan sonrası bağlı bulunduğunuz ildeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüklerine müracaat edebilirsiniz. Bu projelerinin kabul oranları uygunluk koşullarını sağlayan projelere göre değişiklik gösterebilir.

IPARD Programları ve Freeze Dry

Türkiye’de uygulanan Avrupa Birliği (IPARD) destekleri kapsamında tarım- gıda ürünleri konusunda %50-65 oranında hibe finansman desteğinin sağlandığı biliniyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) kapsamında yine %50 hibe desteği verilmektedir. Uygulamada IPARD ve KKYDP projeleri arasında farklar olduğunu dikkate almak gerektiğini belirtelim. Bununla birlikte her proje için yatırım maliyetlerinin minimize edilerek, verimli ve ekonomik projeler geliştirilmesi ülke ekonomisine büyük fayda sağlar. 

Freeze Dry makinelerinin tarım sektörü için katkısı oldukça büyüktür. IPARD destekleri kapsamında esas alınan bazı amaçlar bulunur. İşte bu spesifik amaçlar:

 • Meyve ve sebzelerin hasat sonrası kayıplarının azaltılması
 • Soğuk hava depolama ve kurutma tesisleri kapasitelerinin geliştirilmesi
 • İşletmelerin AB standartlarına uyumunun sağlanması için avantajlı
 • Çevreyi kirleten üretim süreçlerinin ortadan kaldırılması 

Neden freeze dry, sorusuna yönelik, freeze dry yönteminin bu amaçları gerçekleştirmek için oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz. Freeze dryer ile gıdaları en gelişmiş ve sağlıklı teknolojiyi kullanarak kurutmak mümkündür. Liyolife freeze dryer ürünleriyle taze gıdalar besin değerini kaybetmeden kurutulur. Bu yöntemle kurutulan gıdaların raf ömrü çok yüksektir. 

Dondurarak kurutulmuş ürünlerin pazarlanması, sorunsuz şekilde depolanması kolaydır. Bu destek programlarının kapsadığı programların birçoğu için de sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde saklama koşullarını sağlar. Bu açıdan işletmeniz için Liyolife Freeze Dryer ve ekipmanlarını inceleyebilir, yatırımınız için en uygun ürünlerden faydalanabilirsiniz.

Önceki yazımıza https://liyolife.com/tr/freeze-dry-makinesi-bakimi-ve-onarimi/ adresinden ulaşabilirsiniz.