CategoriesBlog

Dondurularak Kurutulmuş Hayvan Doldurma

Dondurularak Kurutulmuş Hayvan Doldurma

Bozulmaya başlayan bir şeyin bozulmaması için bir tür ilaçla yapılan işlem tahnit olarak tanımlanır. Bu işlemde cesedin ya da ölünün iç organlarının çıkarılarak korunması amaçlanır. Tarihçesine bakıldığında, Antik Mısır’dan bu yana bilinen ve kullanılan bir yöntemdir. İlkel kabilelerde ölen kişiler için dinî ritüellerin uygulanması ve mumyalanması amacıyla uygulanmıştır.

Bugüne gelindiğinde de en çok rastlanan tahnit örneklerinin omurgalı hayvanlar üzerine olduğunu görebilirsiniz. Günümüzde bu işlem en çok yabani hayvanların, nesli tükenmekte olan hayvanların korunması için yapılmaktadır.

Peki, tahnit nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgilere bakıldığında, hemen işlem yapılmayacak ise hayvanların dondurularak saklanması önerilmektedir. Freeze dry yöntemi kullanılarak tahnit mümkün mü diye sizin için araştırdık. Dondurularak kurutulmuş hayvan doldurma ve bu işlemde freeze dry yönteminin etkisi nasıl? Detayları aşağıda okuyabilirsiniz.

Hayvanın Korunması

Tahnitçilik, bir anlamda hayvan doldurma sanatı olarak ifade edilmektedir. Doğada ölü olarak bulunan ya da tedavi sürecinde ölen hayvanların özellikle nesli tükeniyorsa tahnit sanatı daha büyük önem kazanmaktadır. Tahnit ile hayvanların âdeta canlı görünmesi hatta müzelerde sergilenmesi, o hayvanların tanıtılması için oldukça önemlidir.

20 yılda yaklaşık 900 hayvanda tahnit yapıldığı belirtilmektedir. Çok fazla emek isteyen tahnit işleminin Türkiye’de çok az kişi tarafından yapılabildiği de vurgulanmaktadır. Bu şekilde hayvanların yaşatılmasının amaçlandığı düşünülürse oldukça ilgi çekicidir.

Tahnit nasıl yapılır? Öncelikle resmî izin alınması gerekir. Daha sonra hayvanın iç organları çıkarılarak yerine demir telden iskelet yerleştirilir. Bu süreçte koruyucu kimyasal maddeler kullanılır. Ancak burada dikkat çeken önemli bir nokta da tahnit yapılacak hayvanın işlemden önce nasıl korunması gerektiği konusudur. Çünkü tahnit hassas bir işlemdir.

En iyi sonucun alınması için hayvanın tahnit öncesi ve sonrasında saklama koşulları çok önemlidir. Dondurularak kurutulmuş hayvan doldurma öncesinde tahnit yapılacak hayvan için dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Hep birlikte inceleyelim.

 • Tahnit öncesinde, özellikle kan izleri varsa oksijenli su ile temizlenmiş olmalıdır. Temizleme işlemi saklamadan önce tamamlanmalıdır.
 • Tahnit işlemi birkaç saat içinde yapılamıyorsa hayvanın soğuk ve nemsiz bir ortamda saklanması gerekir. Ancak geleneksel bir dondurucudan çıkarıldıktan sonra tahnit yapılacak süre çok önemlidir. Çok bekletilmesi önerilmez.
 • Buzdolabı gibi ortamlarda, nem varsa poşet içinde havası alınarak saklanmalıdır.
 • Saklanan hayvanın türü ve saklama koşullarının işlemi etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Soğutarak saklama işlem için olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle şoklama daha çok tercih edilir. Dondurularak kurutulmuş hayvan doldurma işlemindeki freeze dry teknolojisindeki süblimleşme etkisi, hayvanın daha uzun süre saklanabilmesine olanak tanır.

Tahnitçilikte Freeze Dry İşlemi

Freeze dry (dondurarak kurutma) yönteminde ilk aşamada öncelikle ürün dondurulur. Daha sonra ürünün içindeki donmuş su düşük sıcaklık ve düşük basınç uygulanarak süblimleştirilir. Suyun bu şekilde gıdadan ya da üründen uzaklaştırılması sayesinde hiçbir bozulma yaşanmaz. Bu yöntemin kullanıldığı gıdalar besin değerini korur ve raf ömrü uzar.

Freeze dry teknolojisi, bugün en etkili ve en sağlıklı gıda saklama yöntemlerinden biridir. Uzun yıllar ürünlerin depolanmasına olanak verir ve ürünlerin bozulmamasında birinci derecede önem taşır. Günümüzde de birçok endüstri alanında freeze dry yöntemi kullanılmaktadır.

Bu kullanım alanlarına mikrobiyal kültür gibi canlı materyallerin stabilizasyonu, müzede sergilenen hayvan örneklerinin korunması, çiçeklerin kurutulması, ürünlerin konsantrasyonu veya geri kazanımı gibi işlemler örnek verilebilir. Bu açıdan dondurularak kurutulmuş hayvan doldurma için de freeze dry yöntemi etkili bir şekilde kullanıılabilir.

Freeze dry teknolojisi için kullanılan dondurarak kurutma makinesi çok özel tasarlanmış ürünlerdir. Bu nedenle araştırma yapmak, ihtiyacınıza uygun ürünü tercih etmek önemlidir. Liyolife tüm süreci otomatik yöneten, saklamak istediğiniz ürünler üzerinde zahmetsiz şekilde kullanabileceğiniz freeze dry makinesi modelleri sunmaktadır.

Liyolife ürünlerimizi sitemizden inceleyerek özelliklerini değerlendirebilirsiniz. Tahnitçilik için kullanmayı düşündüğünüz freeze dryer için Liyolife deneyiminden yararlanabilirsiniz.

Tahnitçilikte Freeze Dry İşleminin Avantajları ve Dezavantajları

Soğutularak ya da dondurularak tahnit edilen hayvanlarla ilgili en çok vurgulanan konu işlem yapılmadan önce materyalin çözülmesi gerektiği hakkındadır. Bu esnada işlem yapılırken derinin bozulma riski söz konusudur. Peki, dondurularak kurutulmuş hayvan doldurma işleminin avantajları neler? Merak edenler için yanıtlayalım:

 • Geleneksel yöntemlerle dondurarak saklamanın en büyük dezavantajı çözülme aşamasıdır. Tam çözülmeden işleme başlanamazsa su açığa çıkar ve hayvanın bozulmasına yol açar. Bekleme süresinin uzaması da yine deri üzerinde bozulmalara neden olur. Freeze dry teknolojisinde ise süblimleşme etkisi sağlanarak su üründen uzaklaştırılır. Böylelikle ürünün bozulması önlenir.
 • Freeze dry kullanılan ürünlerde renk değişimi ve görünümde bozulma olmaz. Böylelikle tahnit edilen hayvanın gerçekçi görünümü muhafaza edilir.
 • Nem, ürünlerin bozulmasında en etkili faktörlerden biridir. Tahnit edilmesi planlanan bir hayvan için de oldukça olumsuz etkisi vardır. Freeze dry işlemi neticesinde nemden etkilenme riski ortadan kalkar.
 • Freeze dry teknolojisi ürünün saklanabilme ömrünü uzatır.

Dondurularak kurutulmuş hayvan doldurma oldukça sağlıklı ve işlevsel görünürken dezavantajları da merak edilmektedir. Dondurarak kurutma yöntemi daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Uzun süren kurutma döngüsü ve yüksek enerji maliyeti artırabilir. Bununla birlikte yüksek değerde olan ve uzun süre saklanması gereken ürünler için oldukça etkili bir yöntemdir. Dondurularak kurutulmuş hayvan doldurma açısından uzun vadede hayvanları saklama olanağı göz ardı edilmemelidir. Ayrıca günümüz teknolojisinde üretilen makinelerin enerji tüketiminde de geliştirildiği vurgulanmaktadır.

Dondurularak Tahnit Edilme İşlemi İçin Uygun Hayvanlar

Tahnitçilik zaman ve emek isteyen bir iştir. Bu nedenle bu işleme en uygun hayvanlar tahnit edilmelidir. Nesli tükenen yaban hayvanları için işlemin nasıl yapıldığı konusunda görsellere rastlayabilirsiniz. Yaban domuzu, karaca, geyik, dağ keçisi gibi hayvanların yanı sıra kuşların da tahnit edildiğine rastlamak mümkündür.

Bunu hobi olarak yürüten avcılar nasıl tahnit yapılabileceğini de paylaşmaktadır. Ancak dondurularak tahnit edilme işlemi için hangi hayvanların uygun olduğu, bu yöntemi kullanmak isteyenler için çok önemlidir. Dondurularak kurutulmuş hayvan doldurma için evcil, yabanıl ya da çiftlik hayvanlarının kullanılması mümkündür. Hayvanın ağırlığı ve freeze dry makinesinin özellikleri belirleyici olmaktadır. Kuş türleri, balıklar bu işlemde dondurularak tahnit edilmeye uygun görülebilir.

Dondurularak Tahnit Edilmiş Hayvanın Korunması

Tahnit yapılan hayvanın uzun süre kullanılması ve muhafaza edilmesi için korunması büyük önem taşır. Canlı görüntüsünü kaybetmemesi ve tüylerinin dökülmemesi için gerekli ilaçlamalar yapılır ve önlemler alınır. Bununla birlikte dondurularak tahnit edilmiş hayvanın korunması için de özen gösterilmelidir. Tahnit edilen hayvanların korunması için dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tahnit işlemi yapılan hayvanın duruş şekli değiştirilmemelidir.
 • Nem oranı belli bir seviyede tutulmalıdır. %15-%85 arası normal kabul edilmektedir.
 • Ani ısı değişimlerinden kaçınılmalıdır.
 • Toz parlaklığı azaltır. Bu nedenle temizliğine özen gösterilmelidir.
 • Dondurularak tahnit edilmiş hayvanların saklama ömrü uzundur. Bununla birlikte dondurularak kurutulmuş hayvan doldurma sonucunda hayvanların camekân, fanus gibi alanlarda saklanması dış etkenlerden korunmasına katkı sağlar.

Dondurularak kurutulmuş hayvan doldurma ile saklanan hayvanların korunması için en önemli etkenlerden biri freeze dry makinesinin kullanımı ve işlemin zamanında ve doğru yapılmasıdır. Bu nedenle tahnit işlemine hazırladığınız hayvanlar için sitemizde Liyolife ürünlerini inceleyebilirsiniz.

Önceki yazımıza https://liyolife.com/tr/freeze-dry-mama-evcil-hayvanlar-icin-saglikli-mi/ linkinden ulaşabilirsiniz.